aminokiseline-hrana

Ajda starodavna žitarica

Če imate mogoče doma njivo, vam se poraja včasih vprašanje kaj boste sejali, katera žitarica bi bila najbolj primerna. Danes opažamo na naših njivah vedno bolj žitarico z belimi cvetovi, kar mogoče še kdo ne ve katera je to. Vedno bolj je v uporabi ajda, ki pa ni zahtevna rastlina, …